Møterom.

Kaffebar med sosiale soner.

Sosial sone med bakenforliggende stillerom.

Interessert?

Kontakt megler